Vodolský motoweb


Změny silničních zákonů v ČR a v zahraničí v roce 2009

30.03.2009 16:01

 

Změny silničních zákonů v ČR a v zahraničí v roce 2009

Text: Jakub Janata | Foto: TZ | Datum: 23.03.2009 | Zobrazeno: 11248 x
Změny silničních zákonů v ČR a v zahraničí v roce 2009 V České Republice je jediným dokladem o pojištění odpovědnosti zelená karta, upravují se limity škody u pojišťoven a zvyšují se limity u majetkových škod na 100 000 Kč bez asistence policie. V zahraničí je nejvýraznější změna v silničním zákoně u našich sousedů na Slovensku.
 

 

Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, výhradně Zelená karta. Zelená karta je mezinárodní doklad, který platí téměř ve všech evropských státech.
Do konce roku 2008 platilo zásadní pravidlo, že karta byla bez podpisu pojistníka (kdo povinné ručení uzavřel) neplatná. Na základě rozhodnutí Rady kanceláří a Evropské hospodářské komise OSN však dochází s účinností od 1. 1. 2009 ke změnám vzoru Zelené karty a dále k rozšíření její platnosti o Rusko.
Z hlediska kontroly pojištění odpovědnosti je nejpodstatnější skutečnost, že Zelené karty nově již nebudou obsahovat rubriku pro podpis pojistníka.

Lhůta pro používání dosavadního (nezměněného) vzoru Zelené karty vyprší 31. prosince 2010, proto bude v období od 1. ledna 2009 do 31 prosince 2010 možné prokazovat existenci pojištění odpovědnosti hned třemi typy:
a. Současným vzorem Zelené karty – bez vyznačené územní platnosti pro území Ruska, (platným do 31. 12. 2010)
b. modifikovaným vzorem současného vzoru Zelené karty s rozšířenou územní platností o Rusko ("RUS"), (platným do 31. 12. 2010)
c. novým vzorem Zelené karty (platným od 1. 1. 2009).
 
Dále u povinného ručení stanoví zákon minimální limity pojistného plnění, a to jak pro škody na zdraví, tak i na majetku. U majetkové škody se minimální limit plnění zvyšuje z 18 na 35 milionů Kč bez ohledu na počet poškozených. Minimální limit pojistného plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení nadále zůstává 35 milionů Kč. Na zvýšení tohoto limitu mají pojišťovny ze zákona čas až do května 2012, všechny však limity na požadované nebo vyšší úrovni mají již nyní. 
Důrazné sankce ovšem padnou na motoristy, kteří neplní svou zákonnou povinnost a nemají pro své vozidlo sjednáno povinné ručení. Ti budou od ledna 2009 nově hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Příspěvek nenahrazuje pojištění, a pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako je tomu nyní, osoba za tuto škodu odpovědná. Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je u nás registrováno přibližně 850 tisíc vozidel bez povinného ručení. 

Od ledna 2009 se také zvyšují limity u majetkových škod pro povinné výjezdy policie k dopravním nehodám ze současných 50 000 Kč nově na 100 000 Kč. Znamená to, že pokud účastníci nehody výši škody odhadnou na nižší než 100 000 Kč, Polici ČR volat nemusí (ale v případě jakýchkoli pochybností i nadále policii volat mohou). V případě řešení bez policie je však velice důležité, aby vyplnili záznam o dopravní nehodě. 
Nejlepší je však využít doporučovaný tiskopis 'Záznam o dopravní nehodě'
Policii k nehodě je však nezbytné volat vždy, když při nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení osoby. Dále dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby, v případech poškození pozemní komunikace či její části a příslušenství. Strážci zákona také musí být přítomni u nehod, při nichž dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí, a také pokud po nehodě nebudeme sami schopni obnovit plynulost provozu.

Změny v pravidlech silničního provozu na Slovensku

Zkrácená verze - co se týká jen motorkářů:
Rychlosti: 
obci 50 km/h, mimo obec na ostatních silnicích 90 km/h, na dálnicích 130 km/h
Zvláštní rychlostní omezení: 
Minimální rychlost na dálnicích 80 km/h, do vzdálenosti 30 m před a 30 m za železničním přejezdem řidič nesmí překročit rychlost 30 km/h.
Další změny v pravidlech silničního provozu:
Do vzdálenosti 30 m před železničním přejezdem řidič nesmí překročit rychlost 30 km/h., tuto rychlost je povinen dodržet i při jeho přejezdu. Řidič vozidla, které převáží osoby, musí zastavit před každým přejezdem. Přijíždějící vlak je signalizován červeným blikajícím světlem, nebo ho signalizuje člověk pomocí červeného či žlutého praporku, nebo červeného světla. Vozidlo smí přejet přejezd pouze v případě, když bliká bílé světlo. 
Řidiči jsou na Slovensku povinni mít rozsvícená potkávací světla i přes den. (Pokuta až 135 €). 
Pokud řidič způsobí během roku 3 závažnější přestupky, může mu být odebrán řidičský průkaz do doby, než si zopakuje úspěšně zkoušky v rozsahu autoškoly. Zahraniční řidiči mají v tomto případě zákaz jízdy na Slovensku od 3 do 12 měsíců
Možné jsou pokuty až do 1 300 €, při zaplacení hotově nebo kartou 650 €. Při nezaplacení na místě může být zadržen na 15 dní řidičský průkaz
Reflexní vesta je povinná pro dvoustopá i pro jednostopá vozidla na pozemních komunikacích mimo obec. Osoby opouštějící vozidlo v důsledku poruchy, defektu nebo nehody musejí mít oblečen reflexní oděv/vestu, jinak pokuta 50150 €.
"Zbytečné" zavolání policie má přijít na 170 €.
Příklady pokut:
Nedání přednosti, nerespektování značky "Stop" nebo semaforu 65330 €, 
řízení pod vlivem alkoholu nebo drog 2301 000 €.

Změny v Německu

Začal platit nový katalog pokut. Odborníci na bezpečnost silničního provozu v SRN v současnosti prosazují další omezování nejvyšší dovolené rychlosti na dálnicích, neboť podle statistik dopravní nehodovosti téměř 70 % usmrcených na dálnicích je na úsecích, kde je rychlost stanovena pouze jako doporučená. Další, pro nás zatím nezvyklou a v Německu přísně pokutovanou kategorií, je "nedodržení bezpečné vzdálenosti". Za minimální odstup se považuje vzdálenost v metrech rovnající se polovině rychlosti udané na tachometru. Zvýší se také počet měst, ve kterých bude do centra omezen vjezd. Přibudou Augsburg, Bremen, Herrenberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mühlacker a Ulm. Tam budou smět pouze vozy s plaketou, označující nízký stupeň exhalací (neplatí pro jednostopá vozidla).

Změny v Itálii

Se v současné době projednává snížení hranice alkoholu z dosavadních 0,5 na 0,2 promile pro všechny řidiče. V Palermu bylo opět zrušeno v červnu minulého roku zavedené mýto, má být nahrazeno místními úpravami.

Změny v Chorvatsku

Už byla otevřena průběžná trasa A1 Zagreb - Zadar - Split – Ravca. Tunely Mala Kapela a Sveti Rok, kde se v minulé sezóně tvořily zácpy, mají mít letos v létě zprovozněny oba tubusy. Do roku 2010 by měla být A1 zprovozněna až do Ploče a v roce 2012 – po dokončení mostu na Pelješac – má dálnice vést až do Dubrovníka.

Změny v Turecku

Si budou muset turisté po 4 letech opět zvykat na nové mince a bankovky. Od 1. ledna 2009 budou do 1.ledna 2010 platit souběžně staré "NTL- Nové turecké liry" s novými "TL-Tureckými lirami".
 

—————

Zpět